"Kalite, Uygun Fiyat ve Zamanında Teslim"
BAYRAK NEDİR?

Bayrağın hangi devirde hangi millet tarafından ilk defa kullanıldığına dair kesin bir tarih gösterilemiyor.Çesitli kaynaklar ilk bayrağın Yahudiler, İranlılar, Mısırlılar ve Çinliler tarafından kullanılmış olması ihtimalini ileri sürmektedir.Fakat hicretten 2813 yıl önce Mısırlıların kullandığına dair kesin kayıtlar vardır. İskenderin Dara ile olan savaşların da uzun gönderler üzerine büyük bayraklar bağladığıda bilinmektedir.

  Şekline ve anlamına gelince; bir millet veya cemiyetin sembolü olarak kullanılan dört köşe düz yada çesitli renkler taşıyan, bazılarında özel işaretler ve resimler bulunan bir bezdir.Önemi olan resmi bayraklarla askeri kitaplarda kullanılanlarla ve gemilerin arka taraflarına çekilen bayrakalara Sancak denilir.
Bayrak kelimesinin aslı mızrak anlamına gelen batrak sözünden gelmektedir.Zamanla T harfi düşmüş yerini Y harfi almıştır.Eski Türkler savaşlarda mızraklarının ucuna kırmızı bir ipek kumaş parçası takarlardı bunlara Kutas denirdi, mızraklara kumaş yerine yaban öküzü kuyruğu takarlardı ki bunlara da Yak denirdi.Çesitli Türk toplulukları arasındaki bu deyimler daha sonradan Selçuk ve Osmanlı Türkleri arasında bayrakların biçimlerine göre ayrı ayrı adlar almıştır. At kuyruğundan olanlar Tug, kumaştan olanlar Bayrak, ince uzun olanlara Yalav bayrakların tepesine takılan kuyruklara Perçem veya Beçkem, alemlerede tanuk denilmiştir.
Arapların kullandığı bayrakların küçüklerine liva büyüklerine urayet denilmektedir. Türk topluluklarında Ilhanlıların kullandığı bayrağın rengi beyazdır. Selçuk Türkleri hem siyah hemde beyaz bayrak kullanmışlardır. Selçuklular çifte bayrak, Iranlılar güneşli ve arslanlı, Timur da ejderli bayraklar kullanmışlardır.


  Osmanlılardan zamanımıza kadar kullanılan bayraklara gelince; Osman gazinin kurduğu büyük beylik toprak kazançlarıyla hızla büyüyüp gelistiği devrede devleti temsil eden tek renkli ve tek şekilli bir bayrak yoktu.Anadolu Selçuklu hükümdari Giyasettin Mesut tarafından osman gaziye egemenlik alameti olarak gönderilenler arasında bir de beyaz bayrak vardır. Türk akınlarında ordunun başında bu bayrak dalgalanmıştır .Bu tarihten önce yani beyaz bayrak gönderilmeden Osman gazi savaş bayrağı olarak kırmızı bayrağı seçmiştir. Osman gazinin kırmızıya karşı özel bir alakası olduğu bilinmektedir.Bu yüzden kırmızı çuhadan serpus giymiştir. Aşiret halkı da kırmızı rengi pek sevdiklerinden kırımızı keçeden yapılmış külahlar giymişlerdir.Osman gaziye emaret verilmesinden sonrada kırmızının yerini beyaz bayrak almıştır.Takii XV.y.y la kadar bu tarihten sonra Osmanlıların beyaz bayrak yerine kırmızı bayrakda kullandıkları anlaşılıyor. Bu devirlerde bayrak yine tek renk ve tek şekild değildir. Devletin çesitli askeri ve sosyal kademelerinde türlü renk ve şekillerde bayraklar kullanılmıştır. Bunlar hükümdarlara, kapıkulu ocaklarına, devlet büyüklerine, beylerbeyi, sancak beylerine mahsus türlü renk ve şekilde bayraklardır. Yeniçeri ocağının çeşitli ortalarınında özel bayragi vardır. Bunların şekiller ve renkleri ayrı ayrıdır.Üzerlerine Çapa, balık, anahtar, tavşan v.s. gibi her ortamın alameti bulunurdu. Topçu, humbaraci, lağamcı gibi askeri örgütlerde bayraklari üzerine kendi alametleri olan top, humbara resimleri koyarlardı.

  Sonradan milli bayrağa ve bunun şekline daha kesin ve resmi mahiyet verilmek üzere T.B.M.M since 29 Mayis 1936 tarihinde bir kanu kabul edildi.1937 yılında da bu kanunun uygulama şeklini tesbit eden Türk bayrağı nizamnamesi nesredildi ve böylece bugünkü ayyıldızlı bayrağımız kesin şeklini almışs oldu.